Meniu

Privatumo politika

Bendros nuostatos

UAB „NoriuNoriuNoriu“ (toliau ir – „Noriunoriunoriu.lt“ arba „Bendrovė“) ypatingai gerbia ir rūpinasi vartotojų privačių duomenų apsauga bei tinkamu jos panaudojimu.

Privatumo politika apibūdina klientų asmeninės informacijos rinkimą, tvarkymą, panaudojimą Noriunoriunoriu.lt interneto svetainėje bei procesuose, susijusiuose su paslaugų suteikimu vartotojui, jo poreikių identifikavimu bei tenkinimu ir kt.

Prieš pradedant naudotis Noriunoriunoriu.lt svetaine ir teikiamomis paslaugomis Jūs privalote susipažinti su šiomis privatumo sąlygomis. Jei turite klausimų, susijusių su šia privatumo politika, maloniai prašome kreiptis į mus skiltyje “Kontaktai” nurodytais adresais ar telefono numeriais.

Jeigu pradėjote naudotis Noriunoriunoriu.lt interneto svetaine (lankotės Noriunoriunoriu.lt erdvėje bei naudojatės joje teikiamomis paslaugomis) laikoma, jog Jūs sutinkate su šia Noriunoriunoriu.lt privatumo politika.

Ši privatumo politika taikoma visiems Noriunoriunoriu.lt produktams, paslaugoms, Noriunoriunoriu.lt interneto tinklalapyje vykstantiems procesams. Bendrovės privatumo politika galioja naudojantis Noriunoriunoriu.lt kupono suteikiamomis prekėmis ar paslaugomis, taip pat taikoma kituose įmonės ir vartotojo komunikacijos procesuose, kaip bendravimas socialiniuose tinkluose Facebook,Twitter, etc. Minima Bendrovės ir vartotojo sąsajos aplinka apibendrinama kaip Noriunoriunoriu.lt “erdvė”.

Informuojame, jog be kitų šioje privatumo politikoje nurodytų tikslų, Jūsų asmens duomenys bus naudojami siekiant įvykdyti Jūsų užsakymą, nepriklausomai nuo to, kad užsakote paslaugas iš Bendrovės partnerių (per Noriunoriunoriu.lt), įskaitant reikiamų duomenų perdavimą partneriams, kiek tai būtina siekiant tinkamai įvykdyti Jūsų užsakymą. Jūsų asmens duomenys taip pat bus naudojami tiesioginės rinkodaros ar veiklos analizės tikslais.

Noriunoriunoriu.lt pasilieka teisę keisti privatumo sąlygas. Apie šių privatumo sąlygų pasikeitimus ir/ar papildymus būsite informuojami naująją privatumo politikos redakciją paskelbiant Noriunoriunoriu.lt interneto svetainėje. Pakeitimai įsigalioja jų paskelbimo dieną.

Bendrovė yra įregistruota Asmens duomenų apsaugos valdytojų registre - identifikavimo kodas – P5563.

Noriunoriunoriu.lt gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Bendrovė nėra atsakinga už tokių interneto tinklapių turinį ir/ar jų privatumo politiką, todėl prieš pateikiant informaciją apie save Jums rekomenduojama susipažinti su atitinkamo interneto tinklapio taisyklėmis, privatumo politika ir kitais dokumentais.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Jūs galite pateikti Bendrovei skiltyje „Kontaktai“ nurodytu el. pašto adresu arba įteikiant/išsiunčiant tokį pranešimą skiltyje „Kontaktai“ nurodytu Bendrovės veiklos adresu. 

Vertotojo el. pašto naudojimas

Vartotojas, registruodamasis Noriunoriunoriu.lt sistemoje, užsiprenumeruodamas naujienlaiškį arba naudodamasis kitomis registracijos reikalaujamomis paslaugomis, privalo pateikti teisingą savo el. pašto adresą ir kitus prašomus duomenis. Jūs prisiimate visą atsakomybę už pateiktų duomenų teisingumą.

Jūsų pateiktas elektroninio pašto adresas yra naudojamas kaip pagrindinė bendravimo priemonė, siekiant pateikti Jums užsakytą produktą (kuponą), informuoti jį apie esamus pasiūlymus, paprašyti grįžtamojo ryšio bei kitiems tikslams, siekiant suteikti kokybiškesnes paslaugas.

Jūsų el. pašto informacija ir kita asmeninė informacija nėra atskleidžiama trečiosioms šalims, išskyrus tuos atvejus, kuomet Jūs sutinkate dalintis savo asmenine informacija arba šie duomenys reikalingi tam, kad paslauga Jums būtų suteikta sėkmingai. Informacija/duomenys taip pat gali būti atskleista, jei tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus (pvz. informacijos atskleidimas teisėsaugos institucijoms).

Prenumeratos, kitos el. paštu gautinos informacijos atsisakymas

Noriunoriunoriu.lt suteikia galimybę atsisakyti informacinių leidinių, siunčiamų elektroniniu paštu. Vis dėlto Bendrovė pasilieka teisę naudoti el. paštą kaip pagrindinę priemonę esminiams pranešimams arba būtiniems procesams (kupono pirkimas) įgyvendinti. Visuose informaciniuose leidiniuose yra nuoroda laiško apačioje, kurią spustelėjus galima atsisakyti šio tipo laiškų.

Vartotojo vardo, pavardės, el.pašto ir telefono numerio naudojimas

Įsigydamas Noriunoriunoriu.lt kuponą, vartotojas privalo pateikti vardą ir pavardę. Nors kuponu naudotis gali bet kuris juo disponuojantis asmuo, tai yra viena iš priemonių nesusipratimų, apgaulių prevencijai bei vartotojo saugumui, patogumui užtikrinti. Ši informacija suteikiama tik pardavėjui (tiekėjui), kuris suteikia kupone nurodytas prekes ar paslaugas. Pastarasis turi teisę pasinaudoti vartotojo vardu ir pavarde, siekdamas išsiaiškinti kupono autentiškumą. Vardas ir pavardė yra mokėjimo procese pateiktina informacija. Tai būtinas veiksnys, siekiant užtikrinti efektyvų ir patikimą kupono įsigijimo procesą.

Sutikdami su šia privatumo politika, Jūs tuo pačiu sutinkate, kad Jūsų vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris Bendrovės būtų tvarkomi veiklos analizės/tiesioginės rinkodaros tikslais. Informuojame, jog Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys. Apie tai prašome mus informuoti skiltyje „Kontaktai“ nurodytu elektroninio pašto adresu.

Taip pat pažymime, jog Bendrovė suteikia Jums teisę išreikšti savo nesutikimą, kad Jūsų vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas, kiti duomenys Bendrovės būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei nepageidaujate, kad minėti Jūsų duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros ar veiklos analizės tikslais, prašome mus informuoti skiltyje „Kontaktai“ nurodytu elektroninio pašto adresu.

Bendrovė patvirtina, jog Jūsų nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti paslaugas, taip pat veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu Jūs pirmiau nurodytu būdu neišreiškėte nesutikimo su duomenų tvarkymu šiais tikslais.

Vartotojo finansinės informacijos naudojimas

Vartotojo finansinė informacija pateikiama specialiai koduotu, saugiu formatu. Tuo pasirūpina patikimos, laiko patikrintos mokėjimų sistemos. Jūsų finansinė informacija yra griežtai konfidenciali ir neprieinama nė vienam su Noriunoriunoriu.lt erdve susijusiam asmeniui. Bendrovė gauna ir mato tik tą informaciją, kuri yra susijusi su mokėjimo registravimu ir patvirtinimu.

Vartotojo demografinė informacija

Siekdama aukščiausios paslaugų kokybės ir klientų pasitenkinimo lygio, Noriunoriunoriu.lt gali paprašyti vartotojų pateikti informaciją apie jų lytį, išsilavinimą, veiklą ar pajamas. Vartotojas neprivalo pateikti šios informacijos. Pastaroji naudojama tik formuojant didelę bendrąją duomenų bazę, į kurios rezultatus ir analizes atsižvelgiant yra daromos atitinkamos išvados. Tokio pobūdžio vartotojo atsakymai nėra nagrinėjami individualiai. Trečiosioms šalims pateikiama tik apibendrinta informacija. Pastarosios neturės jokių galimybių išvysti asmeninę vartotojų demografinę informaciją, išskyrus tuos atvejus, kuomet vartotojas pats su tuo sutinka.

Informacijos, gautos iš trečiųjų šalių, naudojimas

Noriunoriunoriu.lt, siekdama kuo geriau identifikuoti ir patenkinti klientų poreikius, gali pasinaudoti informacija, gautina iš pardavėjų (tiekėjų) ar kitų trečiųjų šalių. Ši informacija gali būti naudojama griežtai Noriunoriunoriu.lt erdvėje ir tik siekiant svarbiausių tikslų: paslaugų kokybės gerinimo, tinkamų produktų pasiūlos formavimo, klientų poreikių tenkinimo..

Informacijos apie pasiūlymus sklaida

Noriunoriunoriu.lt suteikia įvairių galimybių vartotojams dalintis informacija apie pasiūlymus. Bendrovė neskaito ir nesaugo tokio pobūdžio veiklos pranešimų. Siekdama paskatinti aktyviausius bendruomenės dalyvius (skleidžiančius daugiausiai informacijos) Noriunoriunoriu.lt pasilieka teisę fiksuoti vartotojų reklaminius, skatinamuosius pranešimus kaip faktą.

Techninė vartotojo informacija

Noriunoriunoriu.lt naudoja unikalių nuorodų metodą naujienlaiškiuose. Šis būdas leidžia sužinoti, kiek el. laiškų buvo atverta. Ši informacija yra susijusi ir naudojama tik Noriunoriunoriu.lt erdvėje.

Dėl techninių priežasčių Noriunoriunoriu.lt gali išsaugoti vartotojo IP adreso duomenis. Ši informacija skirta tik techniniam tinklapio efektyvumui didinti, nelegaliai veiklai atskleisti ir nedaro jokios įtakos vartotojo asmeninei informacijai bei jos panaudojimui.

Vartotojo asmeninės informacijos keitimas

Noriunoriunoriu.lt suteikia galimybę vartotojams prisijungti prie asmeninio profilio ir redaguoti, taisyti asmeninę informaciją. Jūs prisiimate visą atsakomybę už patikslintų duomenų teisingumą.

Informacijos saugumas

Informacijos saugumas yra vienas iš Noriunoriunoriu.lt prioritetų. Klientų pasitenkinimas susijęs su patogumu, užtikrintumu, o tai neišvengiamai persipina su asmeninės informacijos saugumu. Noriunoriunoriu.lt naudoja pažangiausią programinę įrangą, pasitelkia patikimiausias technologijas bei sprendimus, skirtus vartotojo duomenų apsaugai. Jei turite klausimų dėl šios Privatumo politikos, drąsiai kreipkitės į mus.

Susipažinimas su duomenimis

Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, pateikęs Bendrovei tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jūsų prašomus duomenis ir informaciją pateiksime per 10 dienų nuo Jūsų paklausimo gavimo ir tapatybės nustatymo dienos.

Naudojami slapukai
Kaip ir dauguma kitų tinklapių internete, Noriunoriunoriu.lt naudoja vadinamuosius - slapukus. Ši technologija naudojama tik informacijai, susijusiai su Noriunoriunoriu.lt erdve, gauti. Siekiant, kad Jums būtų suteiktos visavertės paslaugos, į Jūsų kompiuterį (įrenginį) gali būti įrašyti slapukai. Įrašytą informaciją Bendrovė naudoja Jūsų kaip ankstesnio svetainės lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius išsaugojimui, svetainės  lankomumo statistikos rinkimui. Jūs galite ištrinti įrašytus Slapukus. Bendrovė naudoja šiuos slapukus:

Slapuko pavadinimasSlapuko atliekamos funkcijosDuomenų tvarkymo tikslasSukūrimo momentasGaliojimo laikasNaudojami duomenys
r, first_r, rvo_lt, __gfp_64b
AnalitikaVartotojų lankomumo analizeiUžėjus į puslapį1-3 metaiString
email, visitor_user_unique_id, admin_language
Analitika
Vartotojų lankomumo analizei
Vartotojui prisijungus prie paskyros
1-2 metai
String
vabt, do_not_show_filter_explain, donotshowleavingpopup
Vizualai
Turinio atvaizdavimas
Užėjus į puslapį
1 metai
string
_gid, _ga, _gat, 1P_JAR, NID, CONSENT, DV
Google analitika
Vartotojų lankomumo analizei
Užėjus į puslapį
1 diena - 2 metai
string
mf_user, __cfduid, IDE, Gdyn
Analitika
Naudojamas Vartotojo elgsenai puslapyje sekti
Užėjus į puslapį
1-5 metai
String
PHPSESSID
Sesijos ID
Vartotojo prisijungimo prie vartotojo paskyros išsaugojimas
Užėjus į puslapį
Sesijos metu
String
device_view
Nustatyti lankytojo prietaisą
Vartotojų lankomumo analizei
Užėjus į puslapį
18 dienų
String