Privatumo politika

Bendros nuostatos
Noriunoriunoriu.lt ypatingai gerbia ir rūpinasi vartotojų privačių duomenų apsauga bei tinkamu jos panaudojimu. Privatumo politika apibūdina klientų asmeninės informacijos panaudojimą Noriunoriunoriu.lt interneto svetainėje bei procesuose, susijusiuose su paslaugų suteikimu vartotojui, jo poreikių identifikavimu bei tenkinimu. Ši privatumo politika skirta padėti vartotojui suvokti, kaip ir kur panaudojami jo asmeniniai duomenis, kaip užtikrinamas jų saugumas, bei paaiškinti, kaip tai padeda suteikti kokybiškesnes paslaugas. Prašome susipažinti su Noriunoriunoriu.lt privatumo sąlygomis. Jei turite klausimų ar pageidavimų šia tema, drąsiai kreipkitės į mus skiltyje “Kontaktai” nurodytomis priemonėmis.


Ši privatumo politika taikoma visiems Noriunoriunoriu.lt produktams, paslaugoms, Noriunoriunoriu.lt interneto tinklalapyje vykstantiems procesams. Bendrovės privatumo politika galioja naudojantis Noriunoriunoriu.lt kupono suteikiamomis prekėmis ar paslaugomis, taip pat taikoma kituose įmonės ir vartotojo komunikacijos procesuose, kaip bendravimas socialiniuose tinkluose Facebook ar Twitter. Minima bendrovės ir vartotojo sąsajos aplinka apibendrinama kaip Noriunoriunoriu.lt “erdvė”.


Apsilankydamas www.noriunoriunoriu.lt, visoje Noriunoriunoriu.lt erdvėje bei naudodamasis joje suteikiamomis paslaugomis vartotojas sutinka su pateikiamomis Privatumo sąlygomis. Noriunoriunoriu.lt pasilieka teisę keisti Privatumo sąlygas. Pakeitimai įsigalioja jų paskelbimo dieną. Apie pasikeitusias Privatumo sąlygas vartotojai yra informuojami Noriunoriunoriu.lt tinklapyje arba kitomis komunikacijos priemonėmis.


Vartotojo el. pašto naudojimas

Vartotojas, registruodamasis Noriunoriunoriu.lt sistemoje, užsiprenumeruodamas naujienlaiškį arba naudodamasis kitomis registracijos reikalaujamomis paslaugomis, pateikia teisingą savo el. pašto adresą. Šis el. paštas Noriunoriunoriu.lt yra naudojamas kaip pagrindinė bendravimo priemonė, siekiant suteikti klientui produktą (kuponą), informuoti jį apie esamus pasiūlymus, paprašyti grįžtamojo ryšio bei kitiems tikslams, siekiant suteikti kokybiškesnes paslaugas. Vartotojo el. pašto informacija nėra atskleidžiama trečiosioms šalims, išskyrus tuos atvejus, kuomet vartotojas sutinka dalintis savo asmenine informacija arba šie duomenys reikalingi tam, kad paslauga klientui būtų suteikta sėkmingai.


Prenumeratos, kitos el. paštu gautinos informacijos atsisakymas.

Noriunoriunoriu.lt suteikia galimybę atsisakyti informacinių leidinių, siunčiamų elektroniniu paštu. Vis dėlto bendrovė pasilieka teisę naudoti el. paštą kaip pagrindinę priemonę esminiams pranešimams arba būtiniems procesams (kupono pirkimas) įgyvendinti. Visuose informaciniuose leidiniuose yra nuoroda laiško apačioje, kurią spustelėjus galima atsisakyti šio tipo laiškų.


Vartotojo vardo ir pavardės naudojimas

Įsigydamas Noriunoriunoriu.lt kuponą, vartotojas privalo pateikti vardą ir pavardę. Nors kuponu naudotis gali bet kuris juo disponuojantis asmuo, tai yra viena iš priemonių nesusipratimų, apgaulių prevencijai bei vartotojo saugumui, patogumui užtikrinti. Ši informacija suteikiama tik pardavėjui (tiekėjui), kuris suteikia kupone nurodytas prekes ar paslaugas. Pastarasis turi teisę pasinaudoti vartotojo vardu ir pavarde, siekdamas išsiaiškinti kupono autentiškumą. Vardas ir pavardė yra mokėjimo procese pateiktina informacija. Tai būtinas veiksnys, siekiant užtikrinti efektyvų ir patikimą kupono įsigijimo procesą. Vartotojo vardas ir pavardė yra pageidautina informacija ir dėl suasmeninto bendravimo tarp kliento ir Noriunoriunoriu.lt galimybės.


Vartotojo finansinės informacijos naudojimas

Vartotojo finansinė informacija pateikiama specialiai koduotu, itin saugiu formatu. Tuo pasirūpina patikimos, laiko patikrintos mokėjimų sistemos. Kliento finansinė informacija yra griežtai konfidenciali ir neprieinama nė vienam su Noriunoriunoriu.lt erdve susijusiam asmeniui. Bendrovė gauna ir mato tik tą informaciją, kuri yra susijusi su mokėjimo registravimu ir patvirtinimu.


Vartotojo demografinė informacija

Siekdama aukščiausios paslaugų kokybės ir klientų pasitenkinimo lygio, Noriunoriunoriu.lt kartais paprašys vartotojų pateikti informaciją apie jų lytį, išsilavinimą, veiklą ar pajamas. Vartotojas neprivalo pateikti šios informacijos. Pastaroji naudojama tik formuojant didelę bendrąją duomenų bazę, į kurios rezultatus ir analizes atsižvelgiant yra daromos atitinkamos išvados. Tokio pobūdžio vartotojo atsakymai nėra nagrinėjami individualiai. Trečiosioms šalims pateikiama tik apibendrinta informacija. Pastarosios neturės jokių galimybių išvysti asmeninę vartotojų demografinę informaciją, išskyrus tuos atvejus, kuomet vartotojas pats su tuo sutinka.


Informacijos, gautos iš trečiųjų šalių, naudojimas

Noriunoriunoriu.lt, siekdama kuo geriau identifikuoti ir patenkinti klientų poreikius, gali pasinaudoti informacija, gautina iš pardavėjų (tiekėjų) ar kitų trečiųjų šalių. Ši informacija gali būti naudojama griežtai Noriunoriunoriu.lt erdvėje ir tik siekiant svarbiausių tikslų: paslaugų kokybės gerinimo, tinkamų produktų pasiūlos formavimo, klientų poreikių tenkinimo.


Informacijos apie pasiūlymus sklaida

Noriunoriunoriu.lt suteikia įvairių galimybių vartotojams dalintis informacija apie pasiūlymus. Bendrovė neskaito ir nesaugo tokio pobūdžio veiklos pranešimų. Siekdama apdovanoti bei paskatinti aktyviausius bendruomenės dalyvius (skleidžiančius daugiausiai informacijos) Noriunoriunoriu.lt pasilieka teisę fiksuoti vartotojų reklaminius, skatinamuosius pranešimus kaip faktą.


Techninė vartotojo informacija

Kaip ir dauguma kitų tinklapių internete, Noriunoriunoriu.lt naudoja vadinamuosius “cookies”. Ši nedidelės apimties informacija vartotojo kompiuteryje suteikia galimybę nukreipti klientą, vos tik prisijungusį, į jo asmeninį profilį ir pateikti jam asmeninę informaciją. Ši technologija naudojama tik informacijai, susijusiai su Noriunoriunoriu.lt erdve, gauti.
Noriunoriunoriu.lt naudoja unikalių nuorodų metodą naujienlaiškiuose. Šis būdas leidžia sužinoti, kiek el. laiškų buvo atverta. Ši informacija yra susijusi ir naudojama tik Noriunoriunoriu.lt erdvėje.

Dėl techninių priežasčių Noriunoriunoriu.lt gali išsaugoti vartotojo IP adreso duomenis. Ši informacija skirta tik techniniam tinklapio efektyvumui didinti, nelegaliai veiklai atskleisti ir nedaro jokios įtakos vartotojo asmeninei informacijai bei jos panaudojimui.


Vartotojo asmeninės informacijos keitimas

Noriunoriunoriu.lt suteikia galimybę vartotojams prisijungti prie asmeninio profilio ir redaguoti, taisyti asmeninę informaciją.


Nepilnamečiai vartotojai

Noriunoriunoriu.lt nerenka ir neprašo jokių asmenų iki 15 metų pateikti įvairios asmeninės informacijos. Asmenys, kurių amžius yra tarp 15 ir 18 metų, prašomi atsiklausti tėvų leidimo prieš naudodamiesi Noriunoriunoriu.lt paslaugomis.


Informacijos saugumas

Informacijos saugumas yra vienas iš Noriunoriunoriu.lt prioritetų. Klientų pasitenkinimas susijęs su patogumu, užtikrintumu, o tai neišvengiamai persipina su asmeninės informacijos saugumu. Noriunoriunoriu.lt naudoja pažangiausią programinę įrangą, pasitelkia patikimiausias technologijas bei sprendimus, skirtus vartotojo duomenų apsaugai.

Jei turite klausimų dėl šios Privatumo politikos, drąsiai kreipkitės į mus.

į viršų