Taisyklės

 

Prieš pradėdami naudotis interneto svetainės NoriuNoriuNoriu.lt paslaugomis ir joje atstovaujamos bendrovės teikiamomis paslaugomis, Jūs privalote atidžiai perskaityti ir susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Naudodamiesi interneto svetainėje NoriuNoriuNoriu.lt teikiamomis paslaugomis Jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šių Taisyklių.

Apie mus

UAB NoriuNoriuNoriu, juridinio asmens kodas 302917883, buveinės adresas Savanorių pr.1-4, Vilnius (toliau – „Bendrovė“), paslaugų teikimo interneto svetainėje NoriuNoriuNoriu.lt (toliau vadinama „Interneto Svetainė“) taisyklės (toliau – „Taisyklės“) reglamentuoja Bendrovės Interneto Svetainėje teikiamų paslaugų sąlygas bei tvarką.

Sutarčių sudarymas

Bendrovė yra interneto svetainėje parduodamų Tarpininkas, o ne Paslaugų Teikėjas, tačiau su galutiniais Paslaugų Teikėjais glaudžiai bendradarbiauja, kruopščiai atrenka Paslaugų Teikėjus, atlieka teikiamų paslaugų stebėseną, padeda išspręsti kilusius ginčus ar nesusipratimus, atlieka pinigų grąžinimo, paslaugų keitimą. Paslaugos Teikėjas yra nurodomas prie kiekvieno Interneto Svetainėje siūlomo viešbučio ar laisvalaikio pasiūlymo. Bendrovė veikia kaip pardavėjo ar paslaugų teikėjo atstovas atstovavimo sutarčių pagrindu ir visas sutartis su trečiaisiais asmenimis sudaro atstovaujamojo Paslaugų Teikėjo vardu. Visos sutartys Interneto Svetainėje yra sudaromos elektronine forma, naudojant ryšio priemones (kompiuterių tinklus). Bendrovė, sudarydama sutartis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais paslaugų teikimą, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis.

Užsakymo pateikimas

Užsakymas laikomas pateiktu, kai Klientas(pirkėjas) atlieka svetainėje nurodytus veiksmus, vedančius iki pageidaujamos paslaugos apmokėjimo ir sumoka Bendrovei pageidaujamos pirkti paslaugos kainą. Bendrovei gavus apmokėjimą, Klientui(pirkėjui), elektroninio pašto adresu automatiškai išsiunčiamas užsakymo gavimą patvirtinantis pranešimas.Prieš sudarant sutartį Interneto Svetainėje Klientui(pirkėjui)  yra suteikiama išsami informacija apie konkrečios paslaugos pardavėją (Paslaugų Teikėją), paslaugos pagrindines savybes, pardavimo kainą, paslaugos kainą ir naudojimo tvarką, mokėjimo tvarką, pirkėjo teisę atsisakyti sutarties, pasiūlymo galiojimo laikotarpį, ir kitas esmines sutarties sąlygas. Prireikus, Klientas(pirkėjas) turi teisę tiesiogiai kreiptis į Paslaugos Teikėją su prašymu suteikti papildomą informaciją.

Kelialapio pristatymas

Poilsio kelialapis Klientui(pirkėjui) yra pristatomas el. paštu, kurį Klientas(pirkėjas) nurodė prie atliekant atsiskaitymą. Po kelialapio pristatymo būtina registracija paslaugai susisiekus su viešbučiu telefonu ar el. paštu. Jei kelialapis Kliento(pirkėjo) el. pašto dėžutės nepasiekia per 24 val. būtina kreiptis į Bendrovės pagalbą el. paštu tikrai@noriunoriunoriu.lt arba telefonu +370 6 300 7 111.

Klientų aptarnavimas

Į klientų užklausas dėl visų klausimų susijusių su Bendrovės teikiamomis paslaugomis el. paštu tikrai@noriunoriunoriu.lt ir telefonu +370 6 300 7 111 Bendrovė įsipareigoja atsakyti per 3 darbo dienas.Klientas(pirkėjas), pastebėjęs Bendrovės pateiktoje informacijoje klaidą, šią klaidą gali ištaisyti pranešęs apie tai Bendrovei el. paštu tikrai@noriunoriunoriu.lt arba telefonu +370 6 300 7 111 darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 18.00 val. Informacija apie klaidos ištaisymą Jums bus suteikta Jūsų nurodytu būdu (el. paštu arba telefonu).

Prekių bei paslaugų kokybė

Bendrovė nenustato ir nelemia trečiųjų asmenų parduodamų paslaugų kainos, kokybės ir kitų sąlygų. Paslaugų kokybę garantuoja konkrečios Paslaugos Teikėjas. Bendrovė kartu su Paslaugos Teikėju rūpinasi paslaugų kokybe bei užtikrina pinigų grąžinimo ar paslaugų keitimo paslaugas. Remiantis galiojančiais teisės aktais Klientas(pirkėjas) turi teisę atsisakyti Interneto Svetainėje sudarytos pirkimo pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai raštu (el.paštu tikrai@noriunoriunoriu.lt) Bendrovei per 14(keturiolika) kalendorines dienas nuo paslaugos užsakymo patvirtinimo (pirkimo) dienos. Bendrovė teikdama paslaugas vadovaujasi Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo, bei kitais galiojančiais teisės aktais.

Pinigų grąžinimo tvarka

Pinigai gali būti grąžinami, jei: 

 

  • Pasiūlymas atšaukiamas;
  • Paslaugos Teikėjas atsisako suteikti paslauga Klientui(pirkėjui);
  • Pakeičiamos esminės pasiūlymo sąlygos: nakvynių skaičius, kelialapyje nurodomų paslaugų skaičius, trukmė ar kiti NoriuNoriuNoriu.lt arba Paslaugų Teikėjo veiksmai sutrukdo pasinaudoti pasiūlymu; 
  • Kreipiamasi raštu (el.paštu tikrai@noriunoriunoriu.lt) dėl pinigų grąžinimo per 14(keturiolika) kelendorinių dienų nuo pasiūlymo įsigijimo.

 

Pinigų grąžinimo ar paslaugų keitimo klausimais būtina kreiptis į bendrovę UAB NoriuNoriuNoriu, o ne į Paslaugų Teikėją. Su pasiūlymo sąlygomis, galiojimo trukme ir kita esmine informacija klientui suteikiama galimybė susipažinti prieš atliekant pirkimą, todėl pinigai nėra grąžinami jei praėjus 14 kalendorinių dienų po paslaugos įsigijimo klientas nusprendžia, kad nenori ar negali pasinaudoti paslauga arba nespės pasinaudoti paslauga.

Sąskaitos-faktūros

Sąskaitą-fakūrą išrašo galutinis Paslaugos Teikėjas, UAB NoriuNoriuNoriu yra Pardavimo Tarpininkas.Pagal PVM įstatymo 11 straipsnio komentarą:Jeigu sandoryje dėl prekių tiekimo ar paslaugų suteikimo tarpininkas už atlygį (,,komisinius“)  tik ,,suveda“ prekių pardavėją ir pirkėją (šiuo atveju  prekės (paslaugos) pirkėjui (paslaugos gavėjui) yra patiekiamos tikrojo jų savininko (paslaugų teikėjo) vardu), tai toks tarpininkas yra laikomas ,,atsiskleidusiu” ir laikoma, kad jis suteikėtik tarpininkavimo paslaugą.Atsiskleidęs tarpininkas  savo vardu teikia tik tarpininkavimo paslaugą, už kurią gauna ,,komisinį atlyginimą” ir už šią  paslaugą atstovaujamam (jūsų viešbučiui) asmeniui išrašo PVM sąskaitą faktūrą. Šiuo atveju prekių tiekimą (paslaugų teikimą) įforminančius dokumentus (PVM sąskaitą faktūrą ar kitą prekių tiekimą, paslaugų suteikimą įforminantį dokumentą) pirkėjui išrašo tikrasis prekių pardavėjas (paslaugų teikėjas) (jūsų viešbutis).Paslaugų kuponų, skirtų įvairių rūšių prekių įsigijimui, platinimas laikomas pinigų perdavimu, bet ne paslaugų teikimu, todėl šiuo atveju nėra PVM objekto, o PVM skaičiuojamas tuo momentu, kai kuponais atsiskaitoma už paslaugų įsigijimą.

Viešbučio kambario rezervacija

Rezervacija (registracija paslaugai) atliekama susiekus su Paslaugos Teikėju telefonu ar el. paštu, kuris nurodytas ant poilsio kelialapio ar Paslaugos Teikėjo paslaugos aprašymo puslapyje.Tuo atveju, jei Paslaugų Teikėjas neturi galimybės suteikti Klientui Paslaugos jo pageidaujamu metu (pvz. visi tam tikros klasės kambariai tuo metu yra apgyvendinti/rezervuoti), Paslaugos Teikėjas, jei tik yra galimybė, privalo Klientui pasiūlyti visas galimas alternatyvas, nebloginančias Kliento padėties (pvz.: pasiūlyti apgyvendinti Klientą aukštesnės klasės numeryje, jei yra tokia galimybė). Paslaugų teikėjas gali Klientui pasiūlyti suteikti Paslaugą kitą dieną nei pageidauja Klientas. Jei Klientas tokio pasiūlymo atsisako, Kliento pageidavimu jam turi būti grąžinti pinigai, kuriuos Klientas sumokėjo už Paslaugą.

 

 

į viršų